Välkommen till Runar Bäckström stiftelse ansökningssidor

 
Ansökningsperioden för stipendier 2021 har slutat. Nästa gång kan stipendier sökas 1.10.2021.

 
Börja här

 
Tilläggsinformation ges av ombudsman Niklas Törnkvist: 050-514 9797 info@runarbackstrominsaatio.fi