Välkommen till Runar Bäckström stiftelse ansökningssidor

 
Stipendier kan sökas 1.10-15.12.2021.

 
Sök här

 
Tilläggsinformation ges av ombudsman Niklas Törnkvist: 050-514 9797 info@runarbackstrominsaatio.fi